За насУслугиЗапитване

Най-голямото богатство – хората с техния здрав дух и здраво тяло.
Гиижата за здравето и условията за труд са ангажимент на Работодателя, на самия Работещ и на Обществото като цяло.

Как да подобряваме условията за труд и прилагаме работещи практики за превенция на здравето? Важен въпрос който предполага наличието на разбиране, опит и експертиза. Именно това е ролята на Службата по трудова медицина – да бъде съмишленик и експерт консултант на всички участници в процеси касаещи здравето на хората и условията за труд.

Нашата фирма СТМ ПЛЮС ООД и Службата по трудова медицина към нея от самото начало на своята дейност са насочили вниманието си към подобряване условията на труд с грижа за здравето.

За внедряване на ново оборудване без негативни фактори увреждащи здравето,

за реализирането на правилни физиологични режими на труд и почивка,

за намаляване на непланираните отсъствията от работа поради заболявания, травми и злополуки на работното място,

за запазване и укрепване на здравето на Работещите.

Станция за измерване на въглероден диоксид
NiKa CO2 Station – система за активно проследяване качеството на въздуха

 • за РАБОТНА СРЕДА (офиси, производствени помещения, сушилни, складове и др.)
 • за ЖИЛИЩНА СРЕДА (особено при наличие на климатици или локално отопление)

Станцията е разработена от „Научно изследователски институт по съвременни телекомуникационни технологии“ – гр.Смоленск в сътрудничество с немската фирма NiKa Umwelttechnik GmbH и се разпространява от нея с изключителни права. За територията на Република България с тези права е фирма СТМ – ПЛЮС ООД
Технически данни

 • Метод за измерване: Двоен инфрачервен сензорен датчик на CO2
 • Обхват на измерването: от 0 до 2500 ppm (*)
 • Скала на измерването: 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500 – 2000 -2500 ppm
 • Толеранс на измерването: в интервала 0 – 1000 ppm +/- 40 ppm
 • В интервала 1200 – 2500 ppm +/-100 ppm
 • Интервал на измерване: на всеки 1,5 секунди
 • Стартиране на измерването (след включване): 2 минути
 • Работна температура (диапазон): -40 …+70o C
 • Допустима влажност на въздуха по време на измерването: 095 % r.F.
 • Захранване: 12 волта
 • Консумация на ел.енергия: 70 ma; 0,85 w
 • Размери на изделието: 150 x 80 x 29 mm
 • Маса на изделието: 0,21 kg нето

Гаранция на изделието: 2 години от датата на покупката
Цена – в зависимост от закупените бройки.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]