За насУслугиГалерия
МБАЛ Карнобат ЕООД предлага болнична медицинска помощ на населението от общините Карнобат и Сунгурларе и хемодиализна помощ на нуждаещите се болни от общините Карнобат, Айтос, Сунгурларе и Руен.

Центърът по хемодиализа разполага с 5 поста. Медицинските и помощните дейности се осъществяват от 152 длъжности, в това число 24 лекари, 64 души полувисш медицински персонал и 64 души друг персонал. От лекарите 84% са с призната една специалност и 10% с две специалности.

Сградата, в която се помещава болницата, отговаря функционално на изискванията за болнично заведение и е в добро състояние. Отделенията и помощните звена са оборудвани с необходимата медицинска апаратура. Използват се четири санитарни коли, от които две линейки и един стопански лек автомобил. Автомобилите не са в добро техническо състояние.

Дейността на стационара в МБАЛ Карнобат ЕООД се характеризира с добри медико-икономически показатели и трайна тенденция за добро натоварване на материалната база и кадровите ресурси.

Болницата има разкрити следните отделения:

  • вътрешно отделение с 38 легла, в т.ч. 6 интензивни
  • детско отделение с 22 легла
  • неврологично отделение с 22 легла
  • акушеро-гинекологично отделение с 13 легла
  • хирургично отделение с 10 легла
МБАЛ Карнобат ЕООД