За насУслугиГалерия

“МБАЛ – Павликени” – ЕООД разполага с четири функционално – обособени структурни блока:

 • КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН с приемен сектор, медицинско диспечерско звено, клинична лаборатория, рентгеново отделение и физиотерапия.
 • СТАЦИОНАРЕН БЛОК със 169 легла състоящ се от:
 • Отделение за интензивно лечение и реанимация с терапевтичен, неврологичен, педиатричен и реанимационен сектор.
 • Вътрешно отделение.
 • Акушеро-гинекологично отделение с родилен и гинекологичет сектор.
 • Хирургично отделение с асептичен и септичен сектор.
 • Неврологично отделение
 • Детско отделение
 • БОЛНИЧНА АПТЕКА
 • АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК състоящ се от администрация, болнична кухня, пералня и гладалня, централна стерилизация, парова централа, авторемонтна работилница и складова база.

Дейността на Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени се осъществява според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение при спазване на професионалната тайна и правата на пациента.

“Многопрофилна Болница за Активно Лечение – Павликени” ЕООД (“МБАЛ – Павликени” – ЕООД) извършва диагностика и лечение на заболявания от следните основни специалности:

– Вътрешни болести
– Хирургия
– Акушерство и гинекология
– Педиатрия
– Неврология
– Анестезиология, реанимация и интензивно лечение

Осъществява диагностика и консултации по искане на лекари и стоматолози от други лечебни заведения.

– Родилна помощ.
– Рехабилитация.
– Медико – козметични услуги

Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура.

Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени е член на НЗИК

Услуги

 • Акушерство и гинекология
 • Анестезиология, реанимация и интензивно лечение
 • Вътрешни болести
 • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура
 • Медико – козметични услуги
 • Неврология
 • Педиатрия
 • Рехабилитация
 • Родилна помощ
 • Хирургия