Нашите Цели:

Да се предостави най доброто здравеопазване,  дори и на най-социално слабите. Да се удължи живота на всеки  наш пациент с поне 10 години.

Мобилност: наблюдението се извършва в реално време при обичайни за Вас условия – когато работите, пътувате, спортувате, почивате.

Сигурност: по всяко време на денонощието Вие сте под наблюдение от специализиран екип. При спешни ситуации медицинския център реагира до 2 минути с обаждане и инструкции до Вас, вашия лекуващ лекар или спешен център при необходимост.

Лекарските екипи са ръководени от Проф. д-р Цветан Димитров – световно известен български учен със специалности „Вътрешни болести” и „Бъбречни болести”.

ВАЖНО: Вижте клиничните пътеки за прием