За НасУслугиГалерия

Специализирана болница за активно лечение – Благоевград е лечебно заведение с предмет на дейност: активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.Заведението е основна структурна и функционална единица, осъществяваща контрола на туберкулозата и животозастрашаващите неспецифични белодробни заболявания като ХОББ, хроничен бронхит, белодробен емфизем, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абсцеси и плеврални изливи.

Единствено в диспансера се извършва ранна ендоскопска и морфологична диагностика на белодробния карцином.Лечението на туберкулозата се осъществява в съответствие с програмата DOTS и Националната програма за контрол на туберкулозата в България.

Болницата има сключен договор с НЗОК за лечение на пациенти с неспецифични белодробни заболявания по клинични пътеки:

  1. Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация (ХОББ)
  2. Бронхопневнония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
  3. Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
  4. Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград ЕООД е член на НЗИК

Медицински и допълнителни услуги

Изследвания:

1 Преглед в амбулатория –клиничен преглед( не включва рентгеново изследване)
2 Вторичен преглед в амбулатория
3 Преглед в домашна обстановка
4 Вторичен преглед в домашни условия
5 Преглед – профилактичен(здравна книжка)
6 Преглед – флуорографски
7 Медицински документ – удостоверяващ състоянието на пациента
8 Медицински документ – дубликат
9 Проба за реакция на Манту
10 КАП (кожно алергична проба)
11 Бронходилататорен тест
12 Вземане на венозна кръв
13 Венозна инжекция
14 Мускулна инжекция
15 Плеврална пункция – диагностична
16 ЕКГ с 12 отвеждания
17 ФИД (спирометрия)
18 Индивидуални инхалации
19 Кислородолечение за един ден в дома
20 Бронхоскопия
21 Рентгенография на бял дроб и сърце
-с преглед
22 Рентгенографии:
филми
– 13/18
– 18/24
– 24/30
– 35/35
– 30/40
23 Рентгеноскопия многоосева
-без преглед
-с преглед
24 Газов анализ на кръвта
25 Кръвна картина:
26 Кръвна картина – комплексно изследване:СУЕ, ДКК.
27 Урина:
– рН;
– билирубин;
– специфично тегло;
– уробилиноген;
– белтък;
– кръв;
– захар;
– кетони;
28 Урина – комплексно изследване:рН, белтък, захар, седимент.
29 Окултни кръвоизливи
30 Биохимични изследвания:
– глюкоза (кръвна захар);
– урея;
– креатинин;
– пикочна киселина;
– билирубин – общ;
– билирубин – директен;
– общ белтък;
– албумин;
– фибриноген;
– СГОТ;
– СГПТ;
– ГГТ;
– АФ;
– холестерол;
– HDL – холестерол;
– LDL – холестерол;
– триглицериди;
– Електролити: К, Na, Cl.
31 Протромбинов комплекс
32 Хексагонов тест
33 Посявка и Антибиограма
34 Еозинофили в храчка /секрет/
35 БК – директна
36 БК – посявка
37 Вземане материал чрез вакутейнер за квантиферонов тест
38 Контейнер за вземане на материали (храчка, урина…), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж
39 Контейнер за материали
40 Болничен престой на пациент по желание в стационарните отделения на диспансера за един леглоден
41 Един леглоден за придружител
42 Избор по желание на лекуващ лекар за един леглоден
43 Избор по желание на фибробронхоскопист