За насУлсугиГалерия

ИСТОРИЯ

– 1928 г. – създаден е Диспансер за гръдоболни гр.Варна.
– 01.04.1948 г. – преобразуване във „Варненски околийски диспансер”
– 1951 г. – създаден е сектор за борба с туберкулозата в детско-юнешеска възраст; разкриване на 10 детски стационарни легла.
– 1951 г. – разкриване на флуорографско отделение, Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория.
– 04.08.2000 г. – преобразуване в „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Варна” ЕООД.
– 01.10.2010 г. – преобразуване в „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания-Варна” ЕООД

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

СБАЛ по пневмо-фтизиатричи заболявания -гр. Варна е специализирано лечебно заведение с предмет на дейност: активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания.

Съгласно издаденото от Министерството на здравеопазването Разрешение за извършване на лечебна дейност, болницата има право да извършва дейности, както следва:

– активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберколоза и хронични неспецифични белодробни заболявания;
– диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
– диспансеризация;
– клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство.

СБАЛПФЗ е член на НЗИК

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Функционално изследване на дишането:

– Рентгенографии
– Клинични и културелни лабораторни изследвания /включително проба на Васерман, кръв за ХИВ, кръвногрупова зависимост/
– Електрокардиографска диагностика
– Ехографии
– Манту
– БЦЖ
– Медицинско за брак и осиновяван

„СБАЛПФЗ-Варна” извършва профилактични програми (в т.ч. договори с предприятия)

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ