За насУслугиГалерия

Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия ЕООД е разположана в част от хотелски комплекс “Средец”, в к.к. Слънчев бряг, като болничната част заема самостоятелни, напълно обособени крила, с отделени входове, собствени комуникации и функционално-архитектурни части.Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД разполага с отлична, напълно модернизирана и осъвременена материална база, медицинско оборудване и обзавеждане.

Местонахождението на болницата в курортен комплекс “Слънчев бряг” осигурява благоприятни възможности за лесен достъп до всички природни и курортни дадености на този изключително привлекателен район от черноморското крайбрежие. Съчетанието от естествени природни фактори, физикални и рехабилитационни процедури, местоположението на болницата, близостта на богатото културно-историческо наследство на древния Несебър, съчетанието от море и планина, създават отлични условия за отдих, рехабилитация и възстановяване на работоспособността на пациентите.

От 2007 г. Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД осъществява изключително активно дейността си за осъществяване на болнична помощ за лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео-, климатолечение, за пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна сиситема, сърдечно-съдовата система, централната нервна сиситема.

Болницата работи по договор като изпълнител на медицински дейности по клинични пътеки с НЗОК, както и по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ. СБР „Стайков и фамилия” ЕООД предлага свободен прием за рехабилитация и физикално лечение на пациенти и организирани групи от страната и чужбина.
Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД е член на НЗИК

За Болницата

В болницата работят висококвалифицирани лекари-специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, нервни болести, кардиология, ревматология и нефрология, педиатрия, детска кардиология, отлично обучени кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри, както и помощен медицински и немедицински персонал.Целта е да се осигурят достъпни и максимално качествени медицински грижи в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, при спазване на правилата за добра медицинска практика и спазване правата на пациентите.За пациентите в СБР „Стайков и фамилия” ЕООД се гарантира достъпност, справедливост, равнопоставеност, своевременност и високо качество на болничната медицинска помощ.В болницата е осигурено 24-часово дежурство на медицински екип.Лечебното заведение периодично преминава през процедура на акредитация, която е насочена към осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на базовите възможности за обучение на студенти и специализанти, за постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските професионалисти и гражданите.

Със Заповед на министъра на здравеопазването, на СБР „Стайков и фамилия” ЕООД е присъдената максималната акредитационна оценка – отлична, за срок от 5 (пет) години.

Лечебното заведение разполага с:

 1. Приемно – консултативни кабинети по вътрешни болести, кардиология, ревматология, неврология, физикална и рехабилитационна медицина, нефрология;
 2. Кабинет за функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания – Ехография, Ехокардиография с възможности за цветна Доплерова диагностика;
 3. Звено по физикална терапия и рехабилитация, с разкрити сектори по всички основни и голяма част от специфичните направления на физикалната и рехабилитационна медицина:
 4. Секции по основни направления на физикалната и рехабилитационна медицина:
 • Секция електро- и светлолечение – Кабинетът за електродиагностика е оборудван с най-съвременна апаратура, която позволява установяване на степента на увреди на нервно-мускулния апарат и определяне на точни рехабилитационни параметри.
 • Секция Кинезитерапия – Кинезитерапията се осъществява в два специално оборудвани салона за лечебна физкултура. Процедурите включват групова и индивидуална лечебна гимнастика, частичен и цялостен масаж, теренно лечение.
 • Секция Термотерапия, с прилагане на естествен физикален фактор – луга, криотерапия, термосоли, сауна;
 • Секция Аерозолотерапия

Секции по специфични направления на физикалната и рехабилитационна медицина:

 • Кабинет функционални изследвания – пълен обем функционални изследвания в областта на ФРМ – снабден с пособия за ъглометрия, сантиметрия, динамометрия, специални фишове за находката, медицинска везна за тегло и ръст, огледала и др.
 • Лазертерапия;
 • Хидротерапия – ново направление в дейността на болницата, оборудвано с най-съвремените общи и локални вани;
 • Специфични методи на лечение – вакуумтерапия и вакуумен масаж, пресотерапия и лимфодренаж, автоматизирано легло за масаж и рехабилитация;

Стационарна част;

Всяка болнична стая е с две легла, обзаведена с телевизор с кабелна телевизия, климатик, самостоятелен санитарен възел и баня, балкон. Част от стаите са с изглед към външния басейн с отлично залесени градински площи, а други – с изглед на изток към морето.През летния сезон са осигурени възможости за ползване на външен басейн.За удобство на пристигащите със собствен транспорт е изграден паркинг за 22 автомобила.