От своето създаване като гарнизонна болница през далечната 1891г. Военномедицинска академия не престава да расте и  се развива благодарение на ентусиазма на своите създатели – възрожденските лекари Георги Золотович, Михаил Иванов, Луиджи Понтара и десетки други техни съвременници, които полагат основите на военното здравеопазване.

 

Следвайки добрите традиции и вървейки в крак с прогреса, техните последователи – военните лекари от 20-ти и 21-ви век изградиха мощен диагностично-лечебен и учебно-научен комплекс с център Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – София, и  регионални болни филиали  в Пловдив, Варна, Плевен и Сливен, както и санаториални бази в Банкя, Хисар и Поморие. Към Военномедицинска академия са включени Научно-приложен център по военномедицинска експертиза и авиационна и морска медицина.

 

Военномедицински отряд за бързо реагиране, Научно-приложен център за военна епидемиология и хигиена с отделения в Пловдив, Сливен и Варна; Център по психично здраве и превенция; Научноизследователски център по  радиобиологична, биологична и химическа защита и медицина на бедствените ситуации, както и всички  медицински пунктове в подразделенията на Българската армия.

 

Настъпилите промени в обществото и новата законова база дават възможност на ВМА да сключва договори с Националната  здравноосигурителна каса и да приема цивилни граждани по почти всички клинични пътеки с изключение на акушерство, педиатрия и лъчетерапия на злокачествените заболявания.

 

Извоюваният с годините авторитет  и съвременните диагностично-лечебни възможности превръщат ВМА в неизменен притегателен център за пациенти от цялата страна.

 

През последните години амбулаторният поток от прегледи се е увеличил значително, като всеки трети пациент е приет за лечение по спешност. С  близо 20% е увеличен броят на транспортирани от други болници.

ВМА е сключила близо 170 договора с други здравни заведения за диагностика и лечение на пациенти и 12 договора със здравни осигурителни фондове, което показва значимостта на нейния дял в общото здравеопазване.

Богатият опит на военните лекари и модерното за началото на 20-ти век оборудване са основание за използването на Софийска военна болница като база за обучение на студенти-медици в новосъздадения през 1918 г. Медицински факултет към Софийския университет.
Военномедицинска академия е плод на дългогодишни традиции  в грижите за пациента, научните разработки и обучението на медицински персонал. Ние предлагаме високоспециализирана медицинска помощ , образователни и научноизследователски програми в името на общата ни цел – служба на човека чрез развитие на науката.