За насГалерияЗапитване
Хоспис Бобов Дол предлага медико-социални услуги на хронично болни, лица в терминален стадий и самотни възрастни хора.Стационарът е разположен на трети етаж в сградата на МБАЛ Д-р Стоян Сантев ЕАД. Капацитетът ни за момента е 20 легла и за болните се грижат лекари, медицински сестри, трудотерапевти, кинезитерапевти, както и добре обучени санитари. На разположение сме 24 часа с високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти.

Основната ни задача е да подобрим достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да подпомогнем за поддържането на качеството на живот на болните, семействата и техните близки. На разположение на пациентите ни сме осигурили 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата висококвалифицирани специалисти. Нашият екип осъществява прегледи, манипулации, здравни и хигиенни грижи, като за всеки пациент се осигурява индивидуална рехабилитационна програма. В хоспис Бобов дол могат да бъдат настанени терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти, като български граждани така и чужденци.

Управителят на хосписа – Д-р Екатерина Митова е главен асистент, доктор по медицина и детски лекар. От 17 години работи в Югозападен университет “Н. Рилски” – Благоевград. Преди това е работила шест години в дом “Майка и дете” като детски лекар и продължава да трупа трудов стаж като такъв в детското отделение в болницата в Благоевград. Член е на СНЦ „Иновация”, което е доставчик на социални услуги за деца и лица в риск и с увреждания в гр. Бобов дол. От месец април 2011г., след проведен конкурс от община Бобов дол поема управлението на хосписа. Освен добре разработената стратегия за управление, д-р Митова спечели и благодарение на това, че изведе хосписа на печалба. През 2012-а година задълженията му възлизаха на 14 000 лв., но 2014 година е приключена на печалба от 3 000 лв. Вече трета година се реализират и проекти на Агенция по заетостта.

[contact-form-7 404 "Not Found"]