[slidingtabs id=’428′]
ИнформацияУслугиГалерия
Медико-диагностична лаборатория CibaLab е създаденa през 1996 година със седалище град София.

През изминалите годините, Цибалаб се утвърди и наложи на пазара на медицински услуги, благодарение на високото си качество, както и на модерния подход към лабораторната дейност.

Медико-диагностична лаборатория Цибалаб е една от най – добре обурудваните лаборатории в страната, предлагайки най – ниските цени за ивършване на лабораторните изследвания. Асортиментът на лабораторията е изключително широк и непрекъснато се увеличава.

Екипът, работещ в МДЛ Цибалаб се стреми да предложи на своите пациенти най – доброто от световния опит. Осигурено е високо качество на обслужване на пациентите седем дни в седмицата с даване на готови резултати всеки ден.

Вземането на биологичен материал / най – често кръв / се извършва от висококвалифицирани специалисти в приятна обстановка. Резултатите могат да се вземат на място, чрез куриер, по пощата, по e-mail и чрез Интернет.

Осигуряването на безопасността и надеждноста за Вас и медицинския персонал при ежедневната работа с кръвни материали, се постига посредством използването на специална затворена система за вземане на кръв – Vacutainera на Becton Dickinson. Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба които осигуряват на пациента удобство, ефективна защита и по-добро качество на пробите.

Създадената организация на лабораторната дейност гарантира високото качество, чрез специализираната автоматизирана лабораторна информационна система iLab 3.1. Посредством високата степен на автоматизация на процеса на регистриране на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целият процес от постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат. Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод етикет, който гарантиращ разпознаеваемостта на материала и веростта на получените данни.

Използват се утвърдени, съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество (ISO 9001). Апаратите и съоръженията се инсталират и поддържат от специализирани технически служби или сервизи на фирмите производители.

Отделните диагностични направления се ръководят от тесни специалисти със съответни специалности – Клинична лаборатория, Микробиология, Паразитология, Хематология и Имунохематология. В лабораторията работи екип съставен от лекари, химици, инженери, биолози, лаборанти и помощен персонал. МДЛ Цибалаб се стреми да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.

Медико-диагностична лаборатория Цибалаб има изградена система за вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми. Участва в Националната система за външна оценка на качеството, резултатите от което доказват високата степен на точност.

МДЛ Цибалаб ЕООД обслужва както частни пациенти, така и такива осигурени чрез НЗОК. МДЛ Цибалаб ЕООД има сключен договор с НЗОК и при представяне на направление, позициите упоменати в него не се заплащат. Възможно е и смесено обслужване, при което отделни изследвания да са чрез НЗОК, а други – по частен път.

За удобство на своите пзциенти МДЛ Цибалаб е изградила няколко регистратури/приемни, които можете да посетите за да дадете материал за изследвание. Във всяка една регистратура можете да получите пълен набор услуги, които предлага лабораторията. Независимо коя регистратура сте посетили за вземане на биологичен материал, можете да вземете резултатите си по интернет, в същата или в коя да е друга регистратура. Ако нямате възможност да дойдете на място, можете да поръчате

Предлагани услуги:

 • Диагностични пакети
 • Хематология
 • Биохимия
 • Електролити
 • Кръвосъсирване и коагулация
 • Урина
 • Имунология
 • Диагн. на инфекциозни б-ти
 • Имунохематология
 • Хормонален анализ
 • Туморни маркери
 • Лекарствено мониториране и витамини
 • Алергология
 • Други специализирани изследвания
 • Микробиология
 • Паразитология
 • Патологоанатомия
 • Спец. патодиагностика, ICH, CISH и тум.мутации
 • Манипулации
 • Консумативи и услуги