За насУслугиГалерия

История

Създадохме Meдицински комплекс „Майчин Дом“ ЕООД, Варна през 2003 година.
Мисията на Майчин дом Варна е удовлетворяване на потребностите на населението на гр. Варна и областта от качествена и съвременна медицинска помощ, отговаряща на световни стандарти.

В началото нашата дейност бе осигуряване на профилактика, диагностика и лечение на заболявания при жените, наблюдение на бремеността и родилна помощ. В последствие, поради нуждата от комплексно медицинскио обслужване не само на жените, Медицински център „Майчин Дом“ се разшири с включване на почти всички видове специалности.

В течение на работата ни нашите пациенти се увеличиха значително. Доверието, което те ни засвидетелстваха доказа, че усилията ни за качествена здравна помощ не са били напразно. Това доведе до идеята за разширение на Медицински Комплекс „Майчин Дом“ с ново крило. В него ние се постарахме да задоволим индивидуалните изисквания на пациенти по отношение на комфорт и уют по време на престоя им в болницата. Обзаведохме самостоятелни стаи, както и стаи с възможност за придружител, за да не разделяме двамата родители в първите дни от появата на новото им дете.
През 2008г. Създадохме Център за Асистирана репродукци.

Медицински комплекс „Майчин дом“- гр.Варна е собственост на АД “ МЕДИКО ИНВЕСТ“, създадено от група медицински специалисти и бизнесмени. В комплекса работят над 70 души виcш, среден и помощен персонал.В медицинското заведение е разделено на медицински център и стационар.В комплекса се осигурява профилактика, диагностика и лечение на заболявания при жените, наблюдение на бремеността и родилна помощ.

Болницата е акредитирана за „Болница приятел на бебето“.Нашите лекари непрекъснато повишават квалификацията си, участват в курсове и конгреси, следят се всички новости в медицината.
Акушерките, работещи при нас са опитни и високо квалифицирани. Всички имат сертификат за правоспособност, признат във всички държави в европейския съюз – знак за световното ниво на акушерската помощ в Медицински комплекс „Майчин дом“- гр.Варна
Майчин дом- гр.Варна е член на НЗИК

В Медицински комплекс „Майчин Дом“ Варна се извършват прегледи, изследвания и операции при различни специалности.

При нас работят лекари от следните специалности:

  • Акушерство и гинекология
  • Педиатрия
  • Анестезиология и Реанимация
  • Уши Нос Гърло
  • Хирургия
  • Ортопедия
  • Образна диагностика
  • Вътрешни болести
  • Урология