ИнформацияУслугиГалерия

Медицински център Галилео е частно здравно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Медицински център Галилео – Плевен е специализиран в диангостика и лечение на неврологични, психиатрични и УНГ болести при възрастни и деца, и е лицензиран в РЦЗ – Плевен по Закона за лечебните заведения.
В МЦ „Галилео“ функционират следните кабинети:

 1. Неврологичен кабинет
 2. Кабинет за ЕЕГ, видео ЕЕГ и мозъчна картография
 3. Кабинет за ЕМГ и евокирани потенциали
 4. УНГ кабинет
 5. Аудиометричен и отоневрологичен кабинет
 6. Сектор за професионално слухопротезиране
 7. Сектор за доплерова сонография
 8. Сектор за транскраниална магнитна стимулация (ТМС)

В МЦ „Галилео“ работят осем висококвалифицирани лекари, четирима от които са университетски преподаватели, три профилирани медицински сестри и санитар.

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

 1. Електроенцефалография ( ЕЕГ )
 2. Видео ЕЕГ
 3. Мозъчна картография
 4. Аудиометрия ( изследване на слуха )
 5. Тимпанометрия ( функционално изследване на средното ухо )
 6. Отоневрологични изследваня
 7. Видеонистагмография
 8. Електромиография
 9. Евокирани потенциали
 10. Доплеровата сонография

МОДЕРНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:

 1. Неврологични заболявания
 2. Епилепсия и гърчови състояния
 3. Състояния след черепно-мозъчни травми
 4. Главоболие
 5. Страхови и невротични състояния
 6. Гранични състояния между неврологията и психиатрията
 7. УНГ болести
 8. Нарушения на слуха и равновесието
 9. Световъртеж от централен и периферен произход
 10. Мозъчно-съдови заболявания
 11. Множествена склероза
 12. Паркинсонова болест
 13. Тинитус (шум в ушите)
 14. Депресия

ПРОФЕСИОНАЛНО СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ

 1. Всички видове слухови апарати, идивидуални отливки, консумативи, настройка