1. Национален Здравно-Информационен Каталог в съкращение НЗИК предоставя информация за актуални обекти и фирми в сектор здравеопазване.
 2. КОРЕКТ МЕДИЯ ЕООД е единствената компания поддържаща и развиваща www.nzik.bg
 3. НЗИК не носи отговорност за други услуги от фирми предлагани в различни портали от www.nzik.bg
 4. НЗИК не носи отговорност за това дали публикуваната информация от потребителите е достатъчно достоверна.
 5. НЗИК не носи отговорност за нанесени вреди или пропуснати ползи в следствие употребата на сайта.
 6. НЗИК не носи отговорност от потребителски изображения нарушили авторски права в следствие на публикация.
 7. НЗИК не носи отговорност при проблеми свързани с достъп до информацията в сайта.
 8. Членството в НЗИК е доброволно, с което се представя публична информация за потребителите на Национален Здравно-Информационен Каталог.
 9. НЗИК има право да изпраща търговски съобщения, по смисъла на член 5 (ал. 1) от Закона за електронната търговия, с цел предоставяне на информация свързана с промени, поддръжка и нововъведения.
 10. НЗИК си запазва правото да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация съдържаща насилие, етническа неприязън, пропаганда, порнография, нелоялна конкуренция, компрометиращи, провокативни или обидни материали, свързани с други потребители или трети лица.
 11. НЗИК си запазва правото да променя условията за ползване и съдържанието на сайта по всяко време, за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.
 12. Членувайки в Национален Здравно-Информационен Каталог изискайте към вашата фактура сертификат за членство НЗИК, www.nzik.bg
 13. С регистрацията в www.nzik.bg декларирате, че сте съгласни с общите условия и правилата за ползване.