За насУслугиГалерия

Отделението по Детска Гръдна Хирургия е изградено на основата на разработения от Европейската и Световна Асоциация по детска хирургия и Европейското Дружество на Детските Хирурзи.

Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент в отделението по обща, детска, гръдна хирургия и спешна медицина. То разполага с компютъризирана документация на всички оперативни намеси, включително на настъпилите усложнения. Резултатите се анализират ежемесечно. Оценката на риска се извършва по общоприетата скала на Американското анестезиологично дружество. Настъпилите усложнения се обсъждат ежемесечно, а всеки хирург има обратна връзка за риск стратифицираните индивидуални резултати .

Клинична компетентност

Хирурзитe от Отделението по Детска гръдна хирургия – София активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.
Компетентността в гръдната хирургия означава устойчиво, адекватно и умело решаване на гръдно-хирургичните проблеми. Това се постига с натрупването на опит от активното лечение на болестите на гръдния кош и редовно участие в специализирани срещи, симпозиуми и конгреси.

Хирургична компетентност

В Отделението по Детска Гръдна хирургия се извършват рутинно всички открити, ендоскопски и видео-асистирани (безкръвни) оперативни намеси и манипулации при деца и възрастни при вродени и придобити заболявания на гръдната стена, белия дроб и плеврата, медиастинума, хранопровода и стомаха и трахеята, включително злокачествени и доброкачествени тумори в тези области. Ендоскопски процедури с флексибилна и ригидна оптики върху трахео-бронхиалното дърво и хранопровода /бронхоскопия/. Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли. Извършват се допълнитилно и всички видове операции в детската възраст на шия, корем и слабинна област.

Екип на отделението

 • д-р Христо Иванов Шивачев
 • д-р Здравка Антонова Антонова
 • д-р Светослав Иванов Генов
 • д-р Емел Юсеинова Митева
 • д-р Теодора Тодорова Панайотова
 • ст.мед.сестра Росица Христова Райкова

ПРЕГЛЕДИ ДИАГНОСТИКА

Прегледи

Извършват се първични и вторични медицински прегледи по линия на НЗОК, на ЗОФ, както и свободен платен прием. Отделението разполага с 2 диагностични кабинета и една манипулационна зала.
Екипът на Отделението по Детска Гръдна хирургия се състои от 5 лекари, които са високо квалифицирани и с дълъг професионален опит. Всички имат придобита специалност по „Хирургия“, един с четири специалности – обща, детска, гръдна хирургия и спешна медицина и е хабилитиран –доцент, който има и европейска диплома по детска хирургия.

Диагностика

 • Хематологична и биохимична лаборатории;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Лаборатория по патофизиология на дишането;
 • Звено за бронхоскопия и езофагоскопия;
 • Звено за образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография, изследвания на съдове и компютърна аксиална томография;
 • Компютърен томограф и Ядрено-магнитен резонанс;
 • Други специализирани лаборатории.

Прием клинични пътеки

Отделението има разкрити 12 легла в 3 стаи с по две легла за майка и дете. В него се настаняват пациенти по клинични пътеки, така и свободен платен прием по обявените на централна регистратура цени на болницата.

УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по ВСИЧКИ детско – хирургични клинични пътеки.

СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕТО

ПЪЛЕН СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ