Д-р Симеонка Цацова е педиатър-специалист по детски болести в град София, кв. Слатина.

Специалист по детски болести в София кв. Слатина – Д-р Сиемонка Цацова извършва:

 • прегледи на деца от 0-18 години
 • имунизации
 • амбулаторни консултативни прегледи
 • манипулации
 • лечение чрез хомеопатия
 • посещения в дома на пациента

Имунизация на бебета в София:

Съгласно актуалния Имунизационен календар на Р. България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст, а именно:

 • всички новородени се имунизират с ваксини срещу туберкулоза /БЦЖ / и хепатит Б до изписването им от родилния дом;
 • на едномесечна възраст се поставя втората доза от ваксината срещу хепатит Б;
 • при навършване на 2, 3, и 4 месечна възраст децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит;
 • на шестмесечна възраст се поставя трета доза ваксина срещу хепатит Б, с което имунизацията се счита завършена
 • между 7 и 10 месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя отново същата ваксина, но след отрицателна туберкулинова проба;
 • при навършени 13 месеца децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит
 • при навършени 16 месеца се провежда първата реимунизация срещу полиомиелит, както и тази срещу дифтерия, тетанус, коклюш. Срокът за завършването им е до 24 месечна възраст на детето.

       Периодът от 2 до 6 годишна възраст е свободен от имунизации.

Имунизация на деца в София:

Периодът от 2 до 6 годишна възраст е свободен от имунизации.След това Имунизационният календар предвижда следните реваксинации:

 • на 6 г. възраст – комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит;
 • на 7 г. възраст – реимунизация с БЦЖ ваксина на децата с отрицателна туберкулинова проба;
 • на 11 г. възраст – както при 7 годишните;
 • на 12 г. възраст – реимунизация с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит, както и с ваксина срещу тетанус и дифтерия;
 • на 17 г. възраст – реимунизация с БЦЖ ваксина на децата с отрицателна туберкулинова проба, както и с ваксина срещу тетанус и дифтерия;

Детска консултация в София:

Детската консултация е неразделна част от предлаганите услуги на Д-р Симеонка Цацова. Като специалист по детски болести извършва:

 • Месечна консултация на деца от 0 до 1 година
 • Консултация на 3 месеца на деца от 1 до 3 години
 • Измерване на показателите на физическо развитие, моторното и умствено развитие. При открити отклонения в развитието, детето се насочва към детски невролог
 • Съвети за правилно хранене, режим на отглеждане и закаляване, и двигателни упражнения
 • Контролни изследвания на кръв и урина 2 пъти годишно: на 6 мес.възраст и 1 год.възраст
 • Профилактични прегледи от ортопед, ехография на тазобедрени стави срещу риска от дисплазии и предотвратяване на луксации
 • Поставяне на ваксини извън задължителните по имунизационен календар – по желание на родителите, при пътуване зад граница или препоръчителни по медицински съображения
 • Профилактични изследвания
 • Изготвяне на хранителен режим

Лечение на инфекциозни заболявания в София:

Д-р Симеонка Цацова извършва лечение на инфекции и възпаления. В медицинскя си кабинет, доктор Цацова извършва лечение на:

 • Бактерии;
 • Микроскопични гъби
 • Вируси;
 • Вироиди;
 • Приони.