ИнформацияУслугиГалерия
Най-съвременната болница в България, посветена изцяло на женското здраве – от помощта при проблемно зачеване, през професионалната грижа по време на бременността, до най-съкровения миг – посрещането на Новия живот – нашата голяма Надежда.

Описание

Център за репродуктивно здраве Надежда е оборудвана за профилактиката и превенцията на типични заболявания със социална значимост. Осигурен е кабинет по остеоденситометрия с цел профилактика на остеопорозата. Друго социалнозначимо сред жените заболяване – неопластичните заболявания на гърдата – ще бъде подложено на щателни мониторинг и профилактика, като за целта в оборудването на болницата е включен апарат за мамография. Отделението по образна диагностика разполага и с апарат за компютърна томография, при който има понижено облъчване на пациента с рентгенови лъчи при съхранено качество на диагностичните показатели.

Отделението по Неонатология се управлява от водещите специалисти в областта и разполага с нужната високотехнологична апаратура за тези отделения.
Основната стратегия, залегнала в дейността на болницата е да предоставя високо-качествени здравни грижи на жените и техните семейства.
Към болницата ще се развива и изследователски център, чрез който екипът има амбицията да допринася за напредъка на медицинската наука у нас.

Мисия

Целта, която си поставя екипът на ръководителя на Болница „Надежда” – д-р Георги Стаменов (един от националните лидери в лечението на безплодието), е да бъдат обхванати здравните проблеми на жената през всички възрасти и в техните различни разновидности. Освен асистираната репродукция, акушерството и гинекологията, в болница „Надежда“ ще се развива и хирургия на гърдата, постменопаузална медицина, мониторинг и превенция на заболяванията на шийката на матката. Особено внимание ще се обръща и на лечението на стерилитета при мъжа в двойката, затова в болницата ще бъдат развити дейности като андрология и урология, с цел подобряване на репродуктивното здраве на мъжа.

Гинекология

Гинекологични прегледи
Консултации при стерилитет, инфертилитет
Взимане на секрет за микробиология
Цитонамазка
Ултразвук
Биопсия на ендометриум
Колпоскопия
Хистеросалпингография (проходимост на тръби)

Андрология

Консултация с андролог
TESE – тестикуларна биопсия
MESA – епидидимална аспирация

АРТ (Асистирани репродуктивни технологии)

КОХС – контролирана овариална хиперстимулация
IUI – вътрематочна инсеминация: стимулирани и нестимулирани цикли
IVF/ICSI стимулирани цикли и нестимулиран цикъл (спонтанен)
Криоконсервация на гамети на онкоболни
Донорска програма – сперматозоиди и яйцеклетки

Семинологична лаборатория

Спермограма – CASA
Обработка на сперматозоиди: MACS, gradient, swim up, центрофугиране
Обработка с преживяемост
Крюгер тест за морфология
SDI тест за ДНК фрагментация
Halosperm
Антиспермални антитела
Тест за левкоцити
Тест за виталност
Микробиология на еякулат
Криоконсервация на сперматозоиди
Обработка при ретроградна еякулация

Ембриология

IVF, ICSI, IMSI
Култивиране на ембриони до 2-5 ден
Селектиране на сперматозоиди с помощта на sperm slow
Наблюдаване развитието на ембрионите с Primo Vision – т.нар. „тайминг“
Лазерен асистиран хетчинг
Визуализиране на вътрешния слой на зона пелуцида и делителното вретено – Oоsight система
Отстраняване на фрагменти и клетки
Криоконсервация на яйцеклетки и ембриони
Биопсия на бластомери и полярни телца за генетична диагностика (FISH; CGH)

Оперативна дейност

Лапароскопии
Хистероскопии
Лапаротомии
Интерупцио
Абразио
Ембриоредукция
Серклаж
Пункция на киста

Имунология

Репродуктивен скрининг панел (T-, Th-, Ts/c-, B-, NK и субпопулации, NKT; AHA, АФА, IgA)
Показатели на клетъчния имунитет
1. Имунофенотипизиране на периферни кръвни левкоцити чрез флоуцитометрия:
– Стандартен панел (T-, Th-, Ts/c-, B-, NK, NKT)
– Разширен панел (T-, Th-, Ts/c-, B-, NK, активирани Т клетки и активирани субпопулации на Т- клетките)
2. Имунофенотипизиране на периферни NK клетки и субпопулации
3. Определяне на Treg клетки
4. Определяне на CD34 стволови клетки
5. Определяне на допълнителни клетъчни маркери, с оглед диагностично уточняване
Показатели на хуморалния имунитет
Автоантитела
1. Антинуклеарни антитела ИгГ – скрининг тест (ELISA)
/dsDNA, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1, centromer B, histones/
2. ENA-спецификация (ELISA)
Анти-dsDNA; анти-SS-A; анти-SS-B; анти-RNP; анти-Sm; анти-Jo-1; анти-Scl-70
3. Антифосфолипидни антитела IgG и IgM-скрининг тест
(ELISA)/ACL, PS, PI, PA, B2GP/
4. Антикардиолипинови антитела (IgG+IgM+IgA)- скрининг тест (ELISA)
5. Анти- b2GP1 антитела (IgG+IgM+IgA)- скрининг тест (ELISA)
6. Анти-протромбин антитела (IgG+IgM+IgA)- скрининг тест (ELISA)
7. Антиспермални антитела – скрининг тест (ELISA)
8. Антиовариални антитела – скрининг тест (ELISA)
9. Антинеутрофилцитоплазмени антитела IgG (IF)
10. Антиглаадкомускулни антитела (IF)
11. Антимитохондриални антитела
Имуноглобулини g/I
IgG, IgM, IgA
Комплемент
Фракция С3; Фракция С4
Показатели на тъканна съвместимост
Крос-мач реакция чрез флоуцитометрия (В-клетъчен и Т-клетъчен)
Имунофенотипизиране на енодметриални клетки от биопсичен материал чрез флоуцитометрия
Автоложни периферни кръвни мононуклеарни клетки (PBMC) за локална имуномодулация
Туморни маркери
AFP (ELISA); CA-125 (ELISA); MIC1 (ELISA); sgp130 (ELISA)

Генетика

Генетични консултации
Цитогенетичен анализ
Постнатален цитогенетичен анализ – Кариотип (хромозомен анализ)
Пренатален цитогенетичен анализ – Кариотип (хромозомен анализ)
Микрочипов анализ (array CGH)
Предимплантационен генетичен крининг с микрочипове (array PGS) – Скрининг на ембриони (едно полярно телце); Селекция на ембриони (две полярни телца); Скрининг на бластомер
Предимплантационна генетична диагностика с микрочипова (array PGD) – Диагностика на полярно телце; Диагностика на бластомер
Пренатална диагностика с микрочипове – Хорионни въси
Пренатална диагностика с микрочипове – Амниотична течност
Постнатална диагностика с микрочипове на микроделеционни/микродупликационни синдроми – Периферна кръв
FISH анализ
Предимплантационен генетичен скрининг (PGS) с FISH – бластомер
Предимплантационен генетична диагностика (PGD) с FISH – бластомер
Пренатална диагностика на микроделеционни синдроми с FISH анализ – Синдром на Di George; Синдром на Prader-Willi; Синдром на Smith-Magenis; Синдром наWilliams-Beuren
Постнатална диагностика на микроделеционни/микродупликационни синдроми с FISH анализ – Синдром на Di George; Синдром на Prader-Willi; Синдром на Smith-Magenis; Синдром наWilliams-Beuren

Проследяване на бременност след АРТ

Фетална морфология
Скрининг за синдром на Даун в първите 3 месеца
Инвазивна диагностика: амниоцентеза; хорионбиопсия
Превенция на преждевременните раждания
Акупунктура при АРТ
Емоционален консултант
Училище за бременни