За насУслугиГалерия
МБАЛ ЕСКУЛАП – Пазарджик разполага с диагностична апаратура и лаборатории, чрез които се установяват в детайли състоянието и функциите на органите на пациентите. Модерно оборудвани отделения и сектори в основните медицински области, които прилагат немски стандарти за изследвания и лечение.

Болницата разполага с операционен блок и реанимация, които в максимална степен гарантират сигурността на пациентите, професионално отношение и лечение в приятелска среда, хранене, съобразено със здравословното състояние и вкусовете на пациентите.

Диагностичните, профилактичните и лечебните дейности в МБАЛ Ескулап се осъществяват от специалисти по здравни грижи и лекари с признати специалности, с професионален опит и подчертани нравствени качества, които могат да осъществяват необходимият пакет от медицински услуги, съгласно нормативните изисквания. Изключителният професионализъм на персонала, в съчетание със съвременната европейска апаратура, уютната обстановка и любезното индивидуално отношение към всеки пациент са гаранция за качествена комплексна медицинска дейност с основна цел – ефективно лечение на пациента.

Непрекъснатото повишаване квалификацията на специалистите и инвестиция в човешки капитал е една от стратегическите цели на ръководството. В структурите на болницата са работили и продължават да работят специалисти, както от град Пазарджик, така и от цялата страна. Към настоящия момент болницата разполага със 73 легла.

Апаратурата в МБАЛ Ескулап се подържа от инженерния екип на фирма ”ЦТМД – Център за Точна Медицинска Диагностика”.

В МБАЛ Ескулап се извършват:

 • Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в стационарна и домашна обстановка
 • Консултации по повод диагностика и лечение на остро и хронично болни лица
 • Профилактика на заболяванията, с оглед на ранното им откриване и предотвратяване на усложненията
 • Оперативни интервенции с локална анестезия и манипулации с диагностична, лечебна и профилактична цел
 • Оперативни интервенции с пълна анестезия
 • Предписване на лекарствени средства и медицински пособия
 • Лабораторни, рентгенови, ехографски и др. инструментални изследвания с диагностична, лечебна и профилактична цел
 • Хоспитализация на нуждаещите се от болнично лечение и насочване на пациенти за високоспециализирани изследвания и тясноспециализирани консултации
 • Експертиза на временната нетрудоспособност

Дейността се осъществява по следните основни и профилни специалности:

 • Хирургия
 • пластично-възстановителна хирургия
 • Уши – Нос – Гърло
 • Урология
 • Ортопедия и травматология
 • Вътрешни болести
 • Гинекология
 • Аестезиология и интензивно лечениe
МБАЛ ЕСКУЛАП – Пазарджик