За насУслугиГалерия
МБАЛ АЙТОС
Многопрофилна болница за активно лечение Айтос ЕООД е здравно заведение, извършващо диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности, лечение на спешни състояния, високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения.

МБАЛ Айтос ЕООД предлага диагностика и болнично лечение на пациенти, консултативно – диагностична помощ, рентгенови и лабораторни изследвания на граждани от общините Айтос, Карнобат и Руен. Разполага със специализирани отделения по вътрешни болести, кардиология, пулмология, ендокринология и болести на обмяната, нефрология, анестезиология и интезивно лечение, нервни болести, детски болести, инфекциозни болести, клинична лаборатория и образна диагностика. Лечебното заведение разполага и с отделение за оказване на спешна медицинска помощ. Многопрофилна болница за активно лечение Айтос разполага с шест отделения с леглова база и три отделения без лежащо болни – Ренгеново отделение, Физиотерапевтично отделениве и Клинична лаборатория. С общо деветте си отделения и екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат опит в различни области на медицината, МБАЛ Айтос е едно от най-предпочитаните лечебни заведения в региона. Тук се намира и второто в областта Инфекциозно отделение, което обслужва пациенти не само от общините Айтос и Руен, но и от съседните Карнобат и Сунгурларе.

МБАЛ Айтос разполага с портативен ехокардиограф с цветен доплер и функция за коремни органи, необходим за работа по кардиологичните, неврологичните, хепатитните и бъбречните клинични пътеки. Така обслужването и диагностиката на пациентите е на много по-високо ниво. Болницата разполага с електрокардиографи за работата по сърдечните клинични пътеки. Във връзка с планирането и въвеждане на електронна система за прием и изписване на пациентите, която стартира през второто тримесечие на тази година, закупихме нови компютърни конфигурации с по-големи възможности, съвместими за работа с електронни четци на лични документи.

Работим по договор с НЗОК, имаме сключен договор с РЗОК по двадесет и шест клинични пътеки. Годишно в болницата се лекуват около 3000 болни. Многопрофилна болница за активно лечение Айтос ЕООД предлага медицински услуги извън клинични пътеки, както и за здравно неосигурени пациенти срещу заплащане. Болни, нуждаещи се от по-продължително лечение, се приемат в стационара, където наред с медицинските грижи, им се изготвят индивидуални диети. За удобство на пациентите в лечебното заведение има болнична аптека.

Многопрофилна болница за активно лечение Айтос ЕООД е една от активно функциониращите болница, разполагаща с две линейки, които улесняват транспортирането на болните пациенти.
Д-р Паруш Парушев
Управител на здравното заведение е Д-р Паруш Парушев – специалист хирург.
Интервю на Д-р Паруш Парушев.

Стационареният блок на МБАЛ – АЙТОС включва:

Вътрешно отделение с 25 легла

В отделението се лекуват болни със сърдечно-съдови, белодробни, бъбречни, и други заболявания от областта на вътрешната медицина. Отделението разполага с апаратура за неинвазивна ССД – холтер Велоергометър и Ехокардиограф. Началник на отделението е Д-р Силвия Маркова – специалист пулмология и пневмофтизиатрия и вътрешни болести. Телефон за контакт – 055827735, 0884818171. Вътрешното отделение на МБАЛ Айтос поддържа второ ниво на компетентност.

Неврологично отделение с 10 легла

Приема за стационарно лечение на пациенти с мозъчни инсулти, преходни нарушения на мозъчното кръвообращение, остри заболявания на периферната нервна система и други. Разполага с диагностична апаратура за електроенцефалограма и доплерова сонография. Началник на отделението е Д-р Михаил Михайлов – специалист невролог и психиатрия телефон за контакт – 055822054, 0884818172. Неврологичното отделение на МБАЛ Айтос поддържа второ ниво на компетентност.

Детско отделение с 15 легла

Отделението приема пациенти до 18 години със заболявания на дихателната система /пневмонии, бронхиолити, алергични заболявания/, бъбречни заболявания и други в областта на педиатрията. Началник отделение – Д-р Иванка Владимирова – специалист педиатър. Телефон за контакт – 055822301, 0884818174.

Инфекциозно отделение с 10 легла

Приема за лечение пациенти с различни инфекциозни заболявания – чревни инфекции, хепатит, кожни заболявания и други. Началник отделение – Д-р Павлина Попова – специалист инфекциозни болести. Телефон за контакт – 055822251, 0884818173.

Образна диагностика

Отделението извършва конвенционални рентгенови изследвания, ехографска и доплерова диагностика на коремни органи и сърдечно – съдова система. Разполага с много добра рентгенова техника и скенер. Началник отделение – Д-р Максим Лалев – специалист Обрана диагностика. Телефон за контакт – 055822454, 0884818175.

Клинична лаборатория

Извършва всички видове биохимични и хематологични изследвания, коагулационни фактори и електролити. Разполага с модерна автоматична апаратура. Началник отделение – Д-р Янка Каменска – специалист Клинична лаборатория. Телефон за контакт – 055825727. Клиничната лаборатория на МБАЛ Айтос поддържа второ ниво на компетентност.

Многопрофилна болница за активно лечение Айтос ЕООД