В дома за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Оборище, община Вълчи дол, до сега са постъпили и живеят над 110 човека. Домът предлага професионални грижи от февруари 2004 година в нова сграда, построена, модерно обзаведена и оборудвана изцяло със средства от Министерство на труда и социалната политика. За 2003 година от Агенцията за социално подпомагане са осигурени 198 178 лева за строително-ремонтни дейности, а за обзавеждане, освежаване и оборудване са отпуснати над 196 600 лева. За настанените хора се осигурява 24-часово медицинско наблюдение от 7 медицински сестри и личен лекар. В дома работи и лекар-психиатър. От началото на 2003 година обслужващият персонал на дома е увеличен с 16 човека, назначени по Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост”. значени по Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост”, с цел по-доброто обгрижване на настанените лица.

 

Директор на дома за стари хора е г-н Илчо Горанов.

Директор на СИ Илчо Горанов Горанов – образование висше социални дейности – клинична психология, магистърска степен – специалност ‘’Психология’’. На тази длъжност е от 08.02.2006 година.

4. Материална база:

4.1. Дом за възрастни с умствена изостаналост се помещава в двуетажна масивна сграда с един приземен етаж. Общата площ на терена и сградата е 5000 кв.м.Обособени са градинки с цветя, тревна площ, пейки, градински люлки, игрище за футбол, волейбол и баскетбол; оборудвана площадка с успоредка, висилка и мини басейн. Сградата в която се помещава специализираната институция е в добро състояние и отговаря на хигиенните изисквания. На приземния етаж са разположени перално помещение – /оборудвано с една профисионална пералня, две сушилни, три битови перални и един гладачен уред/, складове за хранителни продукти, кухненски блок, столова, стая за медицински отпадъци, помещение за свиждане и други.

На първия етаж са разположени 14 спални помещения, кабинет на старшата медицинска сестра, кабинет на дежурната медицинска сестра, битовка за санитарки, бръснарница, кабинет на социалните работници, кабинет на касиер и домакин , стая за почивка и директорски кабинет. На втория етаж са разположени 14 спални помещения, кабинет за трудотерапия, зала за занимания и игри на потребителите, тенис маса, зала за рехабилитация и фитнес занимания. Стаите за настаняване на потребителите са тип ‘’апартамент’’ – 2 стаи с общ санитарен възел.

За всеки потребител е осигурено легло, а лицата с лека и умерена степен на умствена изостаналост, както и с психични разстройства имат индивидуални шкафчета и
гардеробчета.

Кухненският блок е в много добро състояние. Има обособени помещения за готвене, за подготовка на плодове и зеленчуци, за транжиране на месо и за риба. На разположение на работниците в кухнята са кухненски робот и машини за белене и рязане на зеленчуци.

4.2. Теренът и сградата са собственост на община Вълчи дол.

4.3. В СИ има изградено централно парно отопление и постоянно течаща топла вода.

5. До момента в институцията са извършвани само текущи ремонти по поддръжка на помещенията за живеене и коридорите.

6. Ремонтите са извършвани за сметка на издръжката на институцията , като работата е извършвана от персонала.
7. По длъжностно разписание , към момента на справката, в СИ има 49 бройки. От които заети – 48 бройки. Незаети – 1 рехабилитатор.
Отдалечеността, неудобният транспорт и спецификата на работата са важни фактори за незаетите длъжности.
Степента на образование на специализирания персонал е както следва:

1. Директор – висше, магистър
2. Лекар – психиатър – висше
3. Психолог – висше
4. Социални работници – висше, полувисше и средно
специално
5. Трудотерапевт – средно
6. Медицински сестри – полувисше
8. На потребителите в СИ се предлагат различни услуги, занимания и мероприятия, свързани с бита, културно – развлекателен и спортен живот на потребителите. В битово отношение – почистване на спално помещение и тоалетен възел, коридори; осигуряване на топла вода и миещи препарати. Помагане при извършване на личен тоалет, пране на дрехи, изкърпване, гладене, ползване услугата на фризьор и бръснар; осигуряване на дрехи и обувки, според сезона.

В СИ се провеждат следните терапевтични дейности:

‐ Трудотерапия – която включва обработване на земя, работа в цветна и зеленчукова градина; почистване на двора .
‐ Арттерапия – провеждат се занимания по рисуване, оцветяване и апликиране;изработват се картички, мартеници и сувенири от различни материали
‐ Музикотерапия – слушане на музика, запознаване с различните стилове музика, гледане на музикални клипове и телевизия
‐ Културотерапия – запознаване с национални и религиозни празници, традиции и обичаи; честване на рожденни и именни дни; екскурзии и спортни мероприятия
‐ Психотерапия – организира се групова и индивидуална работа с психолог

Дом за възрастни с умствена изостаналост има осигурен трикратен режим на хранене на потребителите: закуска от 08.00-09,00 часа, обяд от 12.30-13,00 часа и вечеря от 18,00 часа. Предлагат се две менюта, като в седмицата са осигурени седем месни дни от които един рибен. На диабетно болните се осигурява храна, съобразена с изискванията на заболяването им.
За връзка с близките им, потребителите имат на разположение телефонен пост; за по-добрата им информираност се прави ежегоден абонамент на вестници и списания.

През летния сезон се организират екскурзии, почивки на море, а право имащите, ползват услугите на рехабилитационен център „Свети Георги гр. Поморие.

9. В специализираната институция е осигурено 24 часово медицинско обслужване. За здравето на потребителите в ДВХУИ с. Оборище полагат грижи старша сестра и 6 медицински сестри. Имат личен лекар и стоматолог. Два пъти в седмицата, потребителите се посещават от психиатър и психолог. При нужда се осъществява консулт с необходимия специалист.

Има обособен рехабилитационен кабинет, който разполага с бягаща пътека, велоаргометър, крос тренажор, лежанка, фитнес уред ‘’Гладиатор’’.

10. Осигурен е контакт с хора от околните села, и гр. Вълчи дол с цел, предотвратяване на негативното отношение към хората с умствени и психични проблеми. Посещения на културни мероприятия, организирани на територията на селото, община Вълчи дол и гр. Варна; организирани посещения на исторически паметници и забележителности в гр. Варна, Добрич, Шумен, Разград, Русе, Троян, Велико Търново, Бургас…Китен; посещения на рехабилитационен център ‘’ Свети Георги’’ гр. Поморие и посещения на ‘’ Дневен център за рехабилитация и интеграция
на лица с умствена изостаналост гр. Варна с цел, доусъвършенстване на вече придобитите навици и умения на потребителите.