ИнформацияУслугиГалерия
Медико-диагностична лаборатория Лина изгражда първата си лаборатория в Бургас през 1999г.

Благодарение на бързото качествно и коректно обслужване на пациентите, за кратко време успява да се наложи в града и региона.

Днес, Медико-диагностична лаборатория Лина има клонове в Бургас, Поморие, Несебър, Созопол и др. Обслужва болници, диспансери и медицински центрове.

Участието в системата за външен лабораторен контрол, гарантира постоянна връзка с катедрите по Клинична лаборатория в Медицинските университети в страната.

Разработената и поддържана от инж. Михаил Калъчев информационна система осигурява автоматизиране на диагностичния процес и постоянна двустранна връзка между регистратура и лабораторна техника. Уникалният идентификационен код, който получава всяка проба и пациент още в момента на регистрация прави вероятността за грешки нищожна.

За да отговори на тези изисквания и да запази водещото си място Медико-диагностична лаборатория Лина ЕООД въведе в експлоатация интегрирана система Cobas 6000 SWA, производство на световно доказалата се компания Roche Diagnostics Deutschland GmbH.

В стремежа си към високо качество и елиминиране на грешки и в преданалитичния етап Медико-диагностична лаборатория Лина ЕООД е въвела процес за проследяване и индивидуализиране на всеки биологичен материал чрез уникален за отделните проби баркод етикет. Така се гарантира проследимост на материала от неговото вземане през изработването и подаването му, като готов резултат.

МДЛ Лина работи по договор с РЗОК.

Предлагани услуги:
 • Електролити;
 • Изследване при завишени стойности на чернодробните ензими;
 • Липиден статус;
 • Полово трансмисивни;
 • Сърдечна функция;
 • Хематологична Диагностика;
 • Черен дроб – хепатит;
 • Чернодробна функция-разширен;
 • Кръвосъсирване и Фибринолиза;
 • Биохимична Диагностика;
 • Електролити и Олигоелементи;
 • Сърдечни Маркери;
 • Хормонална Диагностика;
 • Туморни Маркери;
 • Имунологична Диагностика;
 • Изследвания за Диабет;
 • Маркери за Остеопороза;
 • Лекарствен Мониторинг;
 • Диагностика на Алергии;
 • Микробиологична Диагностика;
 • Вирусологична диагностика;
 • Паразитология;
 • Имунохематологична Диагностика;
 • ДНК Диагностика;
 • Изследване на Урина;
 • Диагноститични пакети;
 • Друга Специализирана Диагностика;