За насУслугиКлонове
Самостоятелна медико–диагностична лаборатория Здраве – 99 ООД е многопрофилна лаборатория, създадена през 1999 г. През изминалите години СМДЛ „Здраве“ се наложи на пазара на медицински услуги в гр. Русе като сигурен и надежден гарант за бърза и точна лабораторна диагностика както за лекари, така и за пациенти.

През 2002 година дружеството се преобразува и стана равноправен партньор на една от най-добре оборудваните лаборатории в страната – МДЛ Цибалаб – гр. София. Благодарение на това работата на лабораторията коренно се обнови. Чрез въвеждането на нов модерен подход в цялостната лабораторна дейност, от регистрацията и вземането на биологичния материал до получаването на резултата, се постигна високо качество, разшири се предлаганият асортимент и стана възможно поддържането на сравнително ниски цени на лабораторните тестове.

Възможностите за лабораторна диагностика на заболяванията непрекъснато се увеличават. Пациентът може да бъде изследван комплексно, без да губи ценно време в чакане пред няколко различни вида лаборатории.

Осигурено е високо качество на обслужване на пациентите с даване на готови резултати всеки ден. Вземането на биологичен материал (най-често кръв) се извършва от високо квалифицирани кадри. Резултатите могат да се вземат на място, чрез куриер, по пощата, по e-mail и чрез Интернет. Безопасността и надеждността за Вас и медицинския персонал при ежедневната работа с кръвни продукти се постига чрез използване на специална затворена система за вземане на кръв – Vacutainer на Becton Dickenson. Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват удобство, ефективна защита и по-добро качество на пробите.

Интегриран процес

Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредтсвом високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

Уникална идентификация

Всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаваемостта на материала и верността на получените данни.

Методики и апаратура

Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталира и поддържа от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители.

Кадри

МДЛ Здраве е монгопрофилна лаборатория с три самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, обща и клинична патология. Чрез специалистите и хабилитираните лица на МДЛ Цибалаб – София осигуряваме на нашите пациенти възможно най-широка гама от необходимите им високо-специализирани изследвания в областта на имунохематологията, вирусологията, алергологията и др.

В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професионализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.

Лабораторен контрол

Лаборатория Здраве има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми.

МДЛ Здраве участва в Националната система за външна оценка на качеството. Резултатите от контролните проби доказват високата точност на тестовете, които ние извършваме.

Сертификат на лабораторията

МДЛ Цибалаб е една от първите доболнични лаборатории, включили се в системата за между-лабораторен контрол към българското дружество по клинична лаборатория, което за момента осъществява единствената по рода си сертификация на лаборатории в България.

Лаборатория и централна Приемна/ Регистратура

Адрес: ул. Николаевска 66, Стоматологична поликлиника, ет.1 каб.122 – регистратура ет.6 – лаборатория
Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 7.30ч. – до 18.00 ч. Събота: oт 8.00ч. – до 13.00 ч
Телефони: 082/ 834 256; 082/ 826 836
Спешни случаи: 0879811448

Приемна/ Регистратура № 2

Адрес: Ул. Независимост № 2, до ДКЦ I
Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
Телефони: 0885-681-793

Приемна/ Регистратура № 3

Адрес: Кв. Дружба 3, срещу бл. 10
Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
Телефони: 0885352278

Приемна/ Регистратура № 4

Адрес: ул.Рига No35 (в сградата на ДКЦ 2),2 етаж, каб.55
Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
Телефони: 0885 071830

Приемна/ Регистратура № 5

Адрес: ул.Муткурова No42 (срещу СБА)
Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
Телефони: 0885 681795

Приемна/ Регистратура № 6

Адрес: Гр. Сливо поле, област Русе, Ул. П.Волов № 2, в сградата на бившата поликлиника
Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.
Телефони: 0885681792

Приемна/ Регистратура № 7

Адрес: Гр. Тутракан, област Силистра, Ул. Трансмариска № 81, в сградата на бившата поликлиника
Работно време: от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 16.00 ч.
Телефони: 0885-681-794