ИнформацияУслугиГалерия

Цел

Целта на вече реализирания проект е изграждане и въвеждане в експлоатация на многопрофилна болница за активно лечение и медицински център.МЦ включва съвременна лаборатория, микробиология, аптека, кръвна банка, ултрамодерен сектор за образна диагностика с компютърен томограф от най-висок клас (в Пловдив е наличен само 1 такъв в УМБАЛ”Св. Георги”), дигитален мамограф, дигитален графично-скопичен рентгенов апарат. В медицинския център са разкрити кабинети за консултативни прегледи по вътрешни болести, гастроентерология, хематология, нефрология, ревматология, кардиология, нервни болести, хирургия, ортопедия, психиатрия.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА „ЕВРОХОСПИТАЛ“ разкри 4 отделения-вътрешни болести, хирургия, гастроентерология, ортопедия , анестезиология и интензивна терапия със 148легла .В отделениято по вътрешни болести има 21 кардиологични, нефрологични, хематологични и ревматологични легла и 35 гастроентерологични легла. Отделението разполага с 4 ендоскопски зали в които ще се провеждат високо технологични изследвания и начини на лечение-ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография, ендоскопска екстракция на камъни от жлъчните пътища, стентиране на същите, дрениране на кисти на задстомашната жлеза, които до момента са слабо застъпени в Южна България.Отделението по анестезиология разполага с 6 легла и с необходимата апаратура за мониториране и поддържане на жизнените функции на пациентите.
Отделението по хирургия разполага с 35 легла и ортопедия-46 легла с 5 операционни зали, модерно оборудвани за средно тежки и тежки операции включително и лапароскопски набори за “безкръвни” операции на тумори.Болницата разполага с голям безплатен паркинг за 120паркоместа. Планирано и заложено в инфраструктурата е озеленяване на целия парцел от 13дка, което ще се реализира през пролетта.

Персонал

 • доц.д-р Николай Гогов Кръстев – ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • д-р Владимир Рангелов Пенков – ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДИЕТЕТИКА
 • д-р Пенка Ташева Акрабова – ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ
 • д-р Юлий Анков Спасов – РЕВМАТОЛОГИЯ
 • д-р Асен Николаев Атанасов – РЕВМАТОЛОГИЯ
 • д-р Здравка Цветанова Цветкова – НЕФРОЛОГИЯ
 • д-р Александър Борисов Хаджиценев – ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ХЕМАТОЛОГИЯ
 • д-р Николай Василев Белев – ХИРУРГИЯ
 • д-р Иван Василев Петлешков – ХИРУРГИЯ
 • д-р Петър Стоянов Русев – ХИРУРГИЯ
 • д-р Нено Танев Шопов – ХИРУРГИЯ
 • д-р Красимира Евгениева Станева – ХИРУРГИЯ
 • д-р Бойко Чавдаров Атанасов – ХИРУРГИЯ
 • д-р Свилен Шидеров Попов – ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 • д-р Христо Аврамов Георгиев – ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 • д-р Йордан Ангелов Талев – ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 • д-р Димитриос Йоанис Марулас – ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 • д-р Георги Василев Джаров – АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
 • д-р Илия Георгиев Бодуров – ПАТОМОРФОЛОГ
 • д-р Пламен Цачев Павлов – АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
 • д-р Петър Петров Миланов – АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
Медицински комплекс „Еврохоспитал“ предлага следните услуги:

 1. Първичен консултативен преглед със специалист
 2. Първичен преглед през празнични дни
 3. Вторичен консултативен преглед със специалист
 4. Вторичен преглед през празнични дни
 5. Консултация за рискови фактори за ИБС
 6. Електрокардиограма /ЕКГ/
 7. Ехография на коремни органи
 8. Доплер ехография на коремни органи
 9. Венозна инжекция
 10. Мускулна инжекция
 11. Подкожна инжекция
 12. Венозна инфузия – включване и наблюдение
 13. Поставяне на назогастрална сонда
 14. Въвеждане на уретрален катетър
 15. Стомашна промивка
 16. Видеогастроскопия
 17. Видеоколоноскопия
 18. Ректоскопия
 19. Венозна анестезия
 20. Хистологично изследване до 2 късчета – биопсия
 21. Предоперативна консултация първична
 22. Анализ на телесна структура с апарат ТАН
 23. Ехокардиография
 24. Велоергометрия
 25. Холтер за ЕКГ
 26. Холтер за кръвно налягане
 27. Илиачни артерии
 28. Венозен дуплекс
 29. Каротиден дуплекс
 30. Артериален дуплекс
 31. Абдоминален дуплекс
 32. Превръзка на рана
 33. Обработка на рана
 34. Коремна парацентеза
 35. Ортопедична ЛКК, Хирургична и Обща ЛКК
 36. ВИП стая на вечер
 37. Придружител на вечер
 38. Потребителска такса в МБАЛ- здравноосигурени лица
 39. Потребителска такса в МЦ- здравноосигурени лица